Obavještenje o zaštiti ličnih podataka - Karijere

Hvala vam na prijavi i interesovanju za našu kompaniju. Želimo da vas obavijestimo o obradi vaših ličnih podataka tokom procesa registracije.

Tko je odgovoran za obradu podataka?

Odgovorna strana u smislu zakona o zaštiti podataka je sljedeća kompanija:

Grand Automotive Adriatic d.o.o.
Ljubljanska Avenija 4
10090
Zagreb
Hrvatska
mg@grandautomotive.hr

Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na gornju adresu ili u bilo koje vrijemena e-mail: mg@grandautomotive.hr

Koje vaše podatke obrađujemo i u koje svrhe? Šta će se dogoditi ako nam ne date informacije?

Podatke koje nam pošaljete u vezi sa vašom prijavom obrađujemo kako bismo provjerili vašu podobnost za poziciju ili, ako je primjenjivo, druga slobodna radna mjesta u našoj grupi kompanija i kako bismo izvršili proces prijave. Osim toga, vaše lične podatke primamo od nezavisnih agencija za zapošljavanje koje su već u kontaktu s vama.

U kontekstu vaše prijave, trebali biste dati samo lične podatke koji su neophodni za prijavu (na primjer: propratno pismo, CV, reference). Ako nam ne dostavite ove informacije, nećemo moći obraditi vašu prijavu.

Po kom pravnom osnovu i u koje svrhe obrađujemo podatke?

Pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka u procesu prijave je član 6. stav 1. b) GDPR-a, posebno u cilju poduzimanja koraka na zahtjev podnosioca zahtjeva prije sklapanja ugovora.
Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka može biti i vaš pristanak, član 6 stav 1 a) GDPR.

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je legitimni interes kontrolora podataka, član 6, stav 1, f) GDPR. Legitimni interesi kontrolora podataka za prikupljanje ličnih podataka nosioca podataka su sljedeći:

 • Pronalaženje najboljeg mogućeg kandidata,
 • Provjera kvalifikacija kandidata,
 • Provjera da li postoji postojeći ili potencijalni sukob interesa ili druga ograničenja koja bi spriječila kandidata da se zaposli u Kompaniji,
 • Provjera tačnosti podataka dostavljenih tokom procesa prijave,
 • Upravljanje bazom podataka ljudskih resursa,
 • Zaštita i odbrana tužbi MG motora u radnopravnim sporovima,
Koliko dugo ćemo čuvati vaše podatke?

Podaci prikupljeni u svrhe navedene u ovom dokumentu čuvaće se samo onoliko dugo koliko je potrebno za konkretnu primjenu i za prelazni period (npr. dokle god je potrebno da se pridržavamo naših obaveza čuvanja podataka prema važećem zakonu ili dokle god je zadržavanje podataka potrebno zakonski dozvoljeno). U principu, podaci o podnosiocu zahtjeva bit će izbrisani 6 mjeseci nakon završetka procesa prijave.

U slučaju da ste pristali na dalje pohranjivanje vaših ličnih podataka, mi ćemo vaše podatke poslati u naš sistem podataka o kandidatima za posao. Podaci će biti izbrisani iz tog sistema nakon dvije godine. Ako dobijete posao za koji ste se prijavili, vaši podaci će biti prebačeni iz sistema podataka kandidata u naš sistem upravljanja zaposlenima.


S kim dijelimo vaše podatke?

Pristup vašim podacima imaju onim odjelima kojima je to potrebno da bi ispunili gore navedene svrhe.

Naši pružaoci usluga također mogu primati podatke u ovom kontekstu. Navedenu čine kompanije koje spadaju u kategorije IT usluga (posebno softvera za podnosioce zahtjeva za proces prijave) i upravljanja ljudskim resursima.

Podaci se obrađuju unutar Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora (EEA).


Vaša prava

Možete imati sljedeća prava u vezi sa svojim podacima

 • Pravo pristupa prema čl. 15 GDPR-a - imate pravo zahtijevati pristup vašim ličnim podacima koji se čuvaju kod nas,
 • Pravo na ispravku prema čl. 16 GDPR - imate pravo zahtijevati ispravak vaših ličnih podataka ako su netačni, ili dopunu ako su nepotpuni,
 • Pravo na brisanje sukladno čl. 17 GDPR-a i Pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18 GDPR-a - npr. možete imati pravo zatražiti brisanje ili ograničenje obrade svojih ličnih podataka ako, na primjer, više ne postoji legitimna poslovna svrha za takvu obradu o zakonske obveze čuvanja ne zahtijevaju daljnju pohranu podataka,
 • Pravo na izvješćivanje sukladno čl.19 GDPR-a – imate pravo na izvještavanje u vezi s ispravkom ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade, 
 • Pravo na transfer podataka prema čl. 20 GDPR-a - na primjer, možete imati pravo da primite lične podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da prenesete te podatke drugom kontroloru podataka, a da vas u tome ne spriječimo.
Nadalje, svoju saglasnost možete povući, po pravilu sa budućim dejstvom.

Osim toga, imate pravo da podnesete žalbu nadležnom nadzornom tijelu (čl. 77 GDPR-a), posebno u zemlji vašeg prebivališta ili u zemlji u kojoj je došlo do navodnog kršenja GDPR-a.

Isto tako, ističemo vaše pravo na prigovor u skladu sa čl. 21 GDPR:

Informacije o vašem pravu na prigovor u skladu sa čl. 21 GDPR-a.

Imate pravo u svakom trenutku, na osnovu vaše konkretne situacije, uložiti prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka i možete zatražiti da se vaši lični podaci više ne obrađuju. Navedeno se odnosi i na kreiranje profila na osnovu ove odredbe u smislu člana 4. br. 4 GDPR-a. Ako imate pravo na prigovor i ostvarivanje ovog prava, vaši lični podaci se više neće obrađivati u navedene svrhe. Prigovori se mogu podnijeti u bilo kojoj formi i besplatno.

Prigovor po mogućnosti poslati na adresu gore navedenog odgovornog lica ili na e-mail: mg@grandautomotive.hr

Postoji li automatsko donošenje odluka u pojedinačnim slučajevima, uključujući profiliranje?

Kada vas kontaktiramo putem obrasca ili e-pošte, ne koristimo potpuno automatizirano automatsko donošenje odluka u skladu s člankom 22. GDPR-a. Isto tako, vaše podatke ne obrađujemo automatski s ciljem procjene određenih ličnih aspekata (profiliranje).

Ažuriranje obavještenja o zaštiti ličnih podataka

U vezi sa stalno promjenjivim tehničkim i ekonomskim uvjetima, redovno ažuriramo obavještenje o zaštiti osobnih podataka. Trenutna verzija je dostupna online na https://mgmotor.eu/privacy-policy. U slučaju značajnih promjena obavijestićemo vas pojedinačno.

Pronađite prodajni salon

Prodajni salon
Servis