Web stranica

Ovom izjavom o zaštiti ličnih podataka, kompanija Grand Automotive Adriatic d.o.o. (u daljnjem tekstu: "MG Motor" ili "mi/naši") želi obavijestiti osobu od koje prikuplja, koristi i pohranjuje (drugim riječima: obrađuje) osobne podatke putem posebne web stranice za prezentaciju mgmotor.ba. Navedene osobe mogu uključivati poslovne kontakte, dobavljače, direktore, agente, potencijalne kupce/kupce i njihove predstavnike, zaposlene i/ili dioničare, prema potrebi. Kompanija MG Motor kvalifikovana je kao kontrolor podataka za gore navedene aktivnosti obrade. U ovoj izjavi koristimo riječ "vi" da se odnosimo na bilo koga u okviru ove izjave.

Ostale usluge koje nudi MG Motor mogu biti predmet posebne izjave o zaštiti ličnih podataka.

1. Lični podaci koje prikupljamo

Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Koristimo lične podatke za vođenje našeg poslovanja, pružanje naših usluga, sklapanje ugovora i zaštitu naših interesa. U vezi s glavnim i posebnim web stranicama, obrađujemo osobne podatke ako nam ih date ili kada ih prikupimo od vas, na primjer, u toku vašeg poslovanja s nama ili tokom vašeg korištenja glavne ili posebne web stranice.

Ovisno o aktivnosti obrade, informacije koje obrađujemo o vama mogu se sastojati od:

 1. imena i prezimena;
 2. mena kompanije;
 3. broja telefona;
 4. e-mail adrese;
 5. adrese, grada i države;
 6. podataka u vezi s vašom opremom, poput IP adrese (ova informacija ne spada uvijek u osobne podatke);
 7. podaci koji se odnose na vaš omiljeni model, dodatnu opremu i probnu vožnju;
 8. podatke koji se odnose na vaše korištenje glavne ili posebne web stranice.

Da bismo vam pružili naše usluge, morate nam dati određene lične podatke. Ako nam ne date lične podatke koji su označeni kao obavezni na glavnoj ili posebnoj web stranici, možda vam nećemo moći pružiti naše usluge.

2.  Kako pristupiti ličnim podacima

Pristup vašim ličnim podacima je ograničen. U našoj organizaciji zaposleni mogu pristupiti ličnim podacima samo po potrebi.

U nekim slučajevima vaše lične podatke dijelimo s trećim licima. MG Motor može podijeliti vaše lične podatke sa:

 1. interna odeljenja koja učestvuju u transakcijama u kojima ste vi strana, direktno ili indirektno, kao što su finansije, prodaja, marketing, poslovanje;
 2. klijentima, dobavljačima ili pružaocima usluga MG Motor, koji djeluju kao obrađivači podataka ili kontrolori podataka, kao što su pružatelji usluga hostinga, pružatelji IT usluga i vanjski konsultanti, računovođe i pravnici;
 3. nadzornih organa i drugih državnih organa radi ispunjavanja zakonskih obaveza;
 4. trećim licima uključenim u određene transakcije (kao što su spajanja ili akvizicije) na osnovu kojih se naša kompanija prodaje ili prenosi, djelimično ili u cijelosti;
Vaše lične podatke ćemo poslati gore navedenim trećim licima samo u svrhe navedene u ovoj izjavi o zaštiti ličnih podataka i samo u mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom i propisima.

Treće strane kojima šaljemo vaše lične podatke same su odgovorne za usklađenost sa važećim zakonima o zaštiti ličnih podataka, osim ako ne deluju kao naš obrađivač podataka. Nismo odgovorni za način na koji ove treće strane obrađuju vaše lične podatke ili se pridržavaju važećeg zakona o zaštiti ličnih podataka, pod uslovom da deluju kao nezavisni kontrolor podataka.

3.  Međunarodni transferi ličnih podataka

Trenutno ne šaljemo lične podatke primaocima izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA). Međutim, ako ubuduće šaljemo vaše osobne podatke izvan EGP-a, obavijestit ćemo vas unaprijed. U tom slučaju ćemo uspostaviti odgovarajuće mjere zaštite ličnih podataka.

4.  Naše pravne osnove obrade

Prema propisima o zaštiti ličnih podataka, dozvoljeno nam je da obrađujemo lične podatke samo po jednom ili više zakonskih osnova obrade. Oni uključuju sljedeće:

 • Saglasnost  - Vaš pristanak, ako je to propisano zakonom.
 • Ugovor - Obrada je neophodna za izvršenje ugovora sa Vama/vašom kompanijom ili za preduzimanje određenih koraka na Vaš zahtev pre zaključenja ugovora.
 • Pravna obaveza - Obrada je neophodna da bismo ispunili naše zakonske obaveze.
 • Javni interes - Obrada je neophodna za obavljanje posla koji se obavlja u javnom interesu.
 • Legitimni interesi - Obrada je neophodna za naše legitimne interese ili legitimne interese naših trećih strana. Mi ili treća strana imamo legitimne interese u efikasnom i pravilnom vođenju, upravljanju ili administraciji našeg poslovanja i u obradi vaših podataka u skladu s tim interesima. Navedeni interesi uključuju, između ostalog, sigurnost informacija, praćenje transakcija kao što su ponude, probne vožnje i marketing. Vaši podaci neće se obrađivati na ovoj osnovi ako vaši interesi, prava i slobode imaju prioritet nad našim interesima ili interesima treće strane.
 • Vitalni interesi - Ako je obrada podataka neophodna za zaštitu vaših vitalnih interesa (ili interesa nekog drugog), a vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak. Gore navedeno vrijedi samo u vrlo izuzetnim okolnostima kao što su hitni medicinski slučajevi.

5.   Svrha i pravni osnov za obradu ličnih podataka

Kompanija MG Motor obrađuje lične podatke u dolje opisane svrhe. Kao što je gore objašnjeno, obrada u ovom kontekstu može uključivati prijenose trećim stranama i/ili izvan EGP-a. S vremena na vrijeme možemo objaviti posebna obavještenja koja pružaju (dodatne) detalje u vezi s određenim procesima ili programima koje razvijamo.

 

Svrha  Pravna osnova
Priprema i/ili uspostavljanje i održavanje odnosa s vama ili sa organizacijom koju predstavljate kao kupac ili dobavljač. Ugovor
Pravni interesi
Odgovaranje na vaše zahtjeve za informacijama ili upite. Ugovor
Pravni interesi
Osiguravanje fizičke i sistemske i IT sigurnosti, uključujući sigurnost naše web stranice. Ugovor
Pravni interesi
Analiza korištenja naše web stranice, uključujući klikove i druge podatke vezane uz korištenje web stranice, uglavnom putem Google Analytics platforme. Pravni interesi
Transakcije preduzeća/dubinska analiza. Tokom potencijalnog spajanja ili akvizicije, vaši lični podaci mogu biti dostavljeni potencijalnom kupcu ili investitoru. Pravni interesi
Rješavanje sporova, odbrana pravnih zahtjeva, pomirenje. Pravna obaveza
Pravni nteresi
Javni interes
Ako želite, budite u toku sa najnovijim informacijama o novom vozilu MG ZS tako što ćete nam dati svoju email adresu, ime i prezime i državu prebivališta. Saglasnost (ako je primjenjivo)
Pravni interesi
Poslat ćemo vama ili vašoj kompaniji brošure, marketinške informacije ili reklame e-poštom, poštom ili telefonom. Zatražit ćemo vašu prethodnu saglasnost u mjeri u kojoj to zahtijeva važeći zakon. Saglasnost (ako je primjenjivo)
Pravni interesi

Nismo uključeni ni u kakvo automatizirano donošenje odluka bez ljudske intervencije koje ima utjecaj na nosioce podataka.

6.   Vaša prava

Dužni smo vas obavijestiti u vezi s ispravkom ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade.

 1. Pravo pristupa, što znači da možete zatražiti informacije o ličnim podacima koje obrađujemo o vama;
 2. Pravo na ispravku vaših ličnih podataka;
 3. Pravo na brisanje ličnih podataka koji se odnose na Vas;
 4. Pravo na ograničenje obrade;
 5. Pravo na prenosivost podataka, što znači da imate pravo da svoje osobne podatke primite u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu i da imate pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru podataka.
 6. Pravo na prigovor na određene vrste obrade;
 7. Pravo na podnošenje prigovora o našoj obradi osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu - ako ne budete zadovoljni našoj obradom vašeg zahtjeva ili prigovora;
 8. Pravo da povučete svoju saglasnost, u mjeri u kojoj ste je dali.

Svoje pravo, izuzev tačke (vii), možete ostvariti tako što ćete nam poslati zahtjev koristeći kontakt informacije navedene u ovoj izjavi o zaštiti ličnih podataka, i to samo u mjeri u kojoj je ostvarivanje takvih prava moguće u skladu s važećim zakonom.

7.    Period čuvanja ličnih podataka

Vaše lične podatke nećemo čuvati duže nego što je potrebno u skladu sa svrhama navedenim u ovoj izjavi o zaštiti ličnih podataka, osim ako to ne zahtijeva zakon ili propis. Imajte na umu da zakoni i propisi mogu zahtijevati od nas da čuvamo vaše lične podatke (bilo direktno ili indirektno) u određenom periodu nakon što informacije izgube svoju valjanost, u svrhe poreza i korporativnog prava.

8.     Izmjene ove izjave o zaštiti ličnih podataka

Ovu izjavu o privatnosti možemo s vremena na vrijeme mijenjati ili ažurirati kako bismo osigurali da su informacije ažurne. Ako unesemo materijalne promjene u Politiku, dostavit ćemo obavještenje ili zatražiti saglasnost u vezi s takvim promjenama koje mogu biti propisane zakonom.

9.     Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o ovoj izjavi o privatnosti i/ili obradi vaših ličnih podataka, kontaktirajte mg@grandautomotive.hr.

Pronađite prodajni salon

Prodajni salon
Servis